Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke

 

Hankkeen tarkoituksena on selvittää Himoksen matkailualueen jätehuoltojärjestelmän nykytilanne ja laatia sen perusteella Roadmap jätehuoltojärjestelmän kehittämiseksi, sekä aloittaa tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Lisäksi hankkeen aikana valmistellaan Jämsän kaupungin ympäristöohjelma, jossa kuvataan mitkä ovat Jämsän toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi ja kestävän matkailun kehittämiseksi. Hanke on osa Jämsän äkillisen rakennemuutoksen hallintaa sekä uuden elinkeinorakenteen kehittämistä erityisesti kiertotalouden ja kestävän matkailun teemoissa

 

 

Jämsän sydän logo

Tavoitteet:

 

 • Toteuttaa Jämsän kaupungin strategiaa
 • Vastata kestävän matkailun tavoitteisiin
 • Vastata uudistuvan jätelainsäädännön vaatimuksiin
 • Selvittää tarkemmin mitä voidaan tehdä Himoksen matkailukeskuksessa syntyvän jätteen määrän pienentämiseksi ja jätehuollon kehittämiseksi.

 

Toimenpidekokonaisuudet:

 • Laaditaan Jämsän kaupungin ympäristöohjelma
 • Selvitetään Himoksen matkailualueen jätehuoltojärjestelmän nykytilanne
 • Sitoutetaan yrityksiä/toimijoita muutokseen, koulutetaan tarpeen mukaan
 • Laaditaan Himoksen matkailukeskuksen jätehuollon kehittämisen roadmap, jossa kuvataan yhteinen tahtotila ja käynnistetään eri osapuolten kehittämistoimet jätelain uudistus huomioiden
 • Viestitään ja laaditaan jätteiden käsittelyn / kierrätyksen ohjeistus matkailijoille viitenä kieliversioina
 • Suunnitellaan aluekeräyspisteisiin yhtenäiset lajitteluun kannustavat jäteastiat ja valmistellaan yhteishankinta
 • Kehitetään aluekeräyspisteisiin soveltuva hälytysjärjestelmä, joka hälyttää jätteen kuljetuksen paikalle, kun jäteastiat alkavat täyttyä

 

 

Toimita-aika ja rahoitus

Hankkeen toiminta aika on 1.5.2021-30.6.2023
Hankkeen kokonaisbudjetti on 258 168 euroa, josta 90 % Keski-Suomen liiton myöntämää rahoitusta ja Jämsän kaupungin osuus on 10 %.

 

Yhteistiedot:

Projektityöntekijä: Veera Lyömiö P. 040 703 6009

Ympäristöinsinööri: Jonna Yli-Karjanmaa, p. 040 828 3856

 

Jaa