Edellinen
Seuraava

Matkailun kehittäminen

 

Himos-Jämsä kehittää alueen matkailua, sekä yhteistyössä kaupungin ja yrittäjien kanssa, että erilaisten hankkeiden avulla.

 

Matkailuhankkeet

Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsän matkailuun

Hankkeen päämääränä on kasvattaa matkailuyritysten yhteisten toimenpiteiden tuloksellisuutta, sekä parantaa Himos-Jämsän kasvua hakevien matkailutoimijoiden kyvykkyyttä kehittää omaa toimintaansa kansainvälisille ja kotimaisille matkailumarkkinoille. Lisäksi hankkeen toimenpiteillä kasvatetaan Himos-Jämsän ja alueen yritysten tunnettuutta ja houkuttelevuutta matkakohteena.

Päättyneet hankkeet

HimosJämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on alueen matkailustrategian ja yhteisen toimintamallin kehittäminen, joka vahvistaa HimosJämsä matkailualueen kilpailukykyä sekä brändin kehittämistä. HimosJämsän matkailuyritysten osaamisen kehittäminen ja ulkoilu- ja retkeilyreitistöjen kehittäminen.

Matkalla Suomen Sydämessä

Matkalla Suomen Sydämessä on Mänttä-Vilppulan, Jämsän, Juupajoen, Keuruun, Oriveden, Ruoveden ja Virtain matkailuverkosto, joka toteuttaa kansainvälistä matkailumarkkinointia alueen yhteistyönä.

Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke

Hankkeen tarkoituksena on selvittää Himoksen matkailualueen jätehuoltojärjestelmän nykytilanne ja laatia sen perusteella Roadmap jätehuoltojärjestelmän kehittämiseksi, sekä aloittaa tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Hanke on osa Jämsän äkillisen rakennemuutoksen hallintaa sekä uuden elinkeinorakenteen kehittämistä erityisesti kiertotalouden ja kestävän matkailun teemoissa.

Lakeland – Jyväskylä Region 2019-2022

Lakeland-hankkeen tavoitteena on luoda Keski-Suomesta tiivis osa Visit Finlandin Western Lakeland -aluetta ja suunnitella ja kehittää uusia tuotteita matkanjärjestäjien tarpeisiin.

Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa – hanke

12/2021 päättyneen Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa-hankkeen tavoitteena oli vastuullisuuden tuominen näkyväksi Keski-Suomen matkailualueella, matkailuyrityksissä ja luontokohteissa ensisijaisesti matkailijoille ja matkanjärjestäjille ja toissijaisesti paikallisilla ja medialle, matkailualueen elinvoiman varmistamiseksi. 

#himosjämsä ja SOTU-somella- hanke

Vuonna 2018 alkaneen #HimosJämsä – hankkeen 22 matkailu- ja palvelualan yrittäjästä koostuva kokonaisuus on tehnyt kehitystyötä Himos-Jämsän esiintuomiseksi monipuolisena matkailukohteena ja aktiviteettien keskuksena. Hanketta koordinoi Jämsän kaupunki yhdessä jyväskyläläisen markkinointikumppani FlowHouse Oy:n kanssa.

Vetovoimaa Keitele-Päijänne matkailuun

Vetovoimaa Keitele-Päijänne matkailuun -projekti keskittyy alueen matkailutarjonnan konkreettiseen tuotteistamiseen, markkinointiin ja myyntiin yhdessä alueen yritysten ja alan johtavien toimijoiden kanssa. Keitele-Päijänne alueen matkailutarjonta on koottu didgittaaliselle myyntialustalle LakelandBooking.com.

Jaa