LAKELAND-Jyväskylä region 2019-2022

 

Keski-Suomen matkailun yhteisenä strategisena tavoitteena on alueen ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisten määrän lisäys. Lakeland – Jyväskylä Region -hankkeen avulla tavoitellaan noin kymmenen prosentin vuosittaista kasvua valituilla kohdemarkkinoilla. Hankkeen pääkohdemarkkinoiksi on valittu saksankielinen Eurooppa sekä Japani. Hankkeessa tehtävillä kansainvälistymistoimenpiteillä tullaan tavoittelemaan mahdollisesti myös muita kohdemaita, kuten esimerkiksi Iso-Britanniaa, Alankomaita ja Ranskaa. Hankkeen päätavoitteena on parantaa Keski-Suomen pienten ja keskisuurten matkailu- ja palveluyritysten kilpailukykyä luomalla alueelle kansainvälisen matkailun toimintamalli ja kehittämällä Keski-Suomen alueen kansainvälisen matkailun osaamista, tunnettuutta, löydettävyyttä ja yhteistyötä yli maakunta- ja maarajojen. Lakeland-hanke jatkaa Stopover Keski-Suomi -hankkeen kansainvälistä matkailutyötä. Hankkeessa on mukana tällä hetkellä 21 kuntaa Keski-Suomesta (Jyväskylä, Jämsä, Laukaa, Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Muurame, Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi, Keuruu, Multia, Äänekoski, Konnevesi, Saarijärvi, Kannonkoski, Joutsa, Karstula ja Kuhmoinen). Hanke jatkuu 30.6.2022 asti.

 

Jämsän sydän logo

Hankkeen tavoitteet:

Päätavoitteeseen päästään hankekauden aikana toteuttamalla alla esiteltyjä toimenpidekokonaisuuksia. Toimenpidekokonaisuudet vastaavat ja toteuttavat hankkeen alatavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa tehdään seuraavia toimenpidekokonaisuuksia:

 • Uuden matkailumarkkinointimallin kehittäminen – Rakennetaan Keski-Suomeen kansainvälisen matkailumarkkinoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen yhteinen, Keski-Suomen alueen kattava uusi yhteistyötapa. Markkinointimallin kehittäminen on vahvassa yhteydessä alueella hankekauden aikana tehtävään matkailun strategiatyöhön.
 •  Alueen avoimet valmennustilaisuudet – Annetaan alueen matkailuyrityksille valmennusta kansainvälistymisestä, uusien kulttuurien kohtaamisesta sekä työkaluista uusien asiakaslähtöisten matkailupalveluiden kehittämiseksi.
 • Brändityö ja kansainvälisen toiminnan kehittäminen – Vahvistetaan alueen brändiä keskeisenä ja uniikkina osana Lakelandia ja kehitetään Keski-Suomen kansainvälistä markkinointia yhdessä alueen matkailutoimijoiden, Lakeland -alueen ja Visit Finlandin kanssa.
 • Digitaalisuuden kehittäminen – Etsitään uusia ja kehitetään vanhoja digitaalisia myynti- ja jakeluverkostoja alueelle ja varmistetaan Lakeland – Jyväskylä Region -alueen mukanaolo keskeisissä kansainvälisen matkailun digitaalisissa järjestelmissä.
 • Kansainvälinen verkostoituminen – Edistetään alueen verkostoitumista sekä ulkomaisten että kansainvälisellä tasolla toimivien kotimaisten toimijoiden kesken järjestämällä alueelle ulkomaisten matkanjärjestäjien ja median tutustumismatkoja sekä osallistumalla matkailun ammattilaistilaisuuksiin kansainvälisesti.

 

Hankkeen ansiosta alueen vetovoimaisuus lisääntyy ja kansainvälisten matkailijoiden tietämys tarjonnasta kasvaa. Alueen löydettävyys on kasvanut tehokkaan ja asiakaslähtöisen digitaalisen markkinoinnin sekä jakelukanavavalintojen kautta. Rekisteröidyt yöpymiset sekä alueelle saapuneiden matkailijoiden määrä on kasvanut valittujen kohdemarkkinoiden osalta. Hankkeen tuloksena on syntynyt kansainvälisen matkailun toimintamalli, johon ovat sitoutuneet Keski-Suomen alueen kunnat ja matkailuyritykset. Toimintamallin kehittämisen myötä myös yhteistoiminta ja verkostoituminen matkailun maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on lisääntynyt. Hanke toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen kuntien ja matkailun ammatillisen koulutuksen kanssa. Hankehakuvaiheessa Keski-Suomen 23 kunnasta hankkeeseen on alustavasti sitoutunut 21 kuntaa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Toimenpidekokonaisuudet:

 • Uuden kansainvälisen markkinointimallin kehittäminen
 • Alueen avoimet valmennustilaisuudet
 • Brändityö ja kansainvälisen toiminnan kehittäminen
 • Digitaalisuuden kehittäminen
 • Kansainvälinen verkostoituminen
 • Matkanjärjestäjävierailut
 • Tuotteistus
 • Kampanjat kohdemaittain

Rahoitus:

 • Tavoitebudjetti n. 370 000 €/vuosi
 • EAKR 70 %, kunnat 30 %
 • Keski-Suomen kehittämisrahasto 70 %, yritykset 30 %
 • Hanke toimii Visit Jyväskylän hallinnoimana
 • Yrityksillä on mahdollisuus päästä mukaan hankkeeseen 500 – 5 000 euron panostuksella/ vuosi

Enna Paavola
Projektipäällikkö
enna.paavola@jyvaskyla.fi
p. 050 304 8467

www.visitcentralfinland.com

Jaa

Auta meitä kehittämään Himos-Jämsän matkailua!

Vastaa matkailijakyselyyn ja voit voittaa 100 €:n lahjakortin vapaavalintaiseen Himos-Jämsän matkailuyritykseen.

Vastaa kyselyyn

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 min.