Edellinen
Seuraava

Himos-Jämsä matkailustrategia

 

Jämsän sydän logo

Himos-Jämsän matkailustrategia 2022-2026 on valmis!

Himos-Jämsän matkailustrategia vuosille 2022-2026 ohjaa koko matkailun toimialaa tiiviimpään ja suunnitelmallisempaan yhteistyöhön rakentaen Himos-Jämsästä tunnetumman matkailualueen, jossa päätöksiä tehdään yhteisesti koko aluetta koskien. Tutustu matkailustrategiaan tästä.

Matkailustrategian liitteet sisältävät tarkempaa tietoa määrällisistä tavoitteista, kohderyhmistä, johtoryhmätyöskentelystä, sekä mm. työpajojen ja kyselyiden tuloksia.

Miksi matkailustrategia?

 

Matkailustrategia on alueen toimijoiden yhteisen tahtotilan ilmaiseva asiakirja ja osoitus alueen matkailun organisoitumisesta ja koordinoidusta kehittämisestä. Strategian avulla luomme yhteisiä tavoitteita tuleville vuosille ja määrittelemme mihin asioihin matkailun kehityksessä erityisesti keskitymme. 

Matkailustrategia on toteutettu Himos-Jämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankeessa, jonka päärahoittajana on Keski-Suomen liitto. Strategiatyöprosessista vastasivat Jämsän kaupungin matkailu- ja markkinointitiimi yhteistyössä paikallisten matkailuyritysten ja Flowhouse Oy:n kanssa.

Matkailustrategian työprosessi:

 

Syyskuun 2021 alussa lähetettiin alueen matkailuyrittäjille ja päättäjille alkukysely, jonka tavoitteena oli koota yhteen näkemyksiä Himos-Jämsän mahdollisuuksista ja kehittämisen painopisteistä. Kyselyihin saatiin yli 80 vastausta. Tärkeimpiä esiin tulleita asioita alueen potentiaalista ja kehittämisen tarpeista olivat mm. luonto ja vesistöt, saavutettavuus sekä digitaalisuus.

Syys- ja lokakuun aikana järjestimme työpajoja sekä matkailuyrittäjille, että kaupungin päättäjille. Työpajoissa pohdittiin matkailun kohderyhmiä, seuraavien viiden vuoden tavoitteita, sekä visioita ja missioita tulevalle strategiakaudelle.

Lisäksi järjestettiin asukaskysely Jämsäläisille, joka kokosi 127 vastausta. Asukaskyselyn teemoina olivat:  Mitä suositellaan koettavaksi Jämsässä, arvioi matkailun vaikutuksista arkeen, matkailun positiiviset ja negatiiviset vaikutukset, Himoksen ja sen palveluiden käyttö ja merkitys, matkailun kehittämisen tarpeet, mahdollisuudet ja kehittämisideat. 

Kokonaisuudessaan kyselyn tulokset olivat varsin positiivisia:

  • 93, 2 % vastaajista arvioi, että matkailun vaikutus Jämsään on jokseenkin positiivinen tai erittäin positiivinen
  • Yli 75 % vastaajista koki, että matkailu tuo työllistymismahdollisuuksia Jämsään ja yli 75 % koki myös, että kaupunki tuntuu jokseenkin, tai täysin, elinvoimaisemmalta paikalta matkailun kasvun myötä.
  • 36,4 % vastanneista käyttää Himoksen alueen palveluja 2-10 kertaa vuodessa ja jopa 15,7 % jopa kuukausittain.
  • Asioita joita Jämsäläisten mielestä tulisi kehittää Himos-Jämsän matkailussa, olivat erityisesti luontomatkailu, vesistömatkailu, aktiviteetit ja taphtumat, sekä lisää palveluita Himokselle.

 

23.11.2021 järjestettiin yhteinen matkailustrategian esittelyilta Savion Hovilla, johon kokoontui noin 50 Jämsän matkailuyrittäjää, kaupungin päättäjää ja virkamiestä. 

                                                   

Työpajassa kuultiin muutamia alueen yrittäjiä, jotka korostivat mm. matkailun merkitystä Himos-Jämsän alueelle.

Lisäksi osallistujat pääsivät kertomaan mitkä matkailustrategian tavoitteet ovat tärkeimpiä omalle yritykselle tai organisaatiolle. Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaaminen, sekä digitaalinen asiakaspolku nousivat tärkeimmäksi ympärivuotisen kysynnän kasvattamisen, sekä matkailun resurssiviisaan kehittämisen ohella.

Koko koosteen illan materiaaleista löydät alempaa tällä sivulla.

 

Tammi-Helmikuussa 2022 pidimme vielä kaksi ohjausryhmän kokoontumista, joissa pohdittiin tarkemmin mm. johtoryhmätyöskentelyä, matkailun mittareita, sekä strategian visiota.

Valmis matkailustrategia julkistettiin  Himoksen kokouskeskus Koululla 30.3.2022. Paikalla oli noin 45 henkilöä, joista alueen matkailuyrittäjiä, kaupungin henkilökuntaa ja kaupnginvaltuutettuja. Tilaisuuden avasi Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste ja kommenttipuheenvuoron oli pitämässä Visit Jyväskylä Regionin matkailujohtaja Susanne Rasmus. Jämsän markkinointi- ja matkailujohtaja Ulla Haggrén esitteli lähtötilannetta ja startegiaprosessia, sekä tilaisuuden lopuksi uuden matkailun johtoryhmän jäsenet. 

 

Matkailun johtoryhmä

 

Himos-Jämsän matkailustrategian valmistumisen yhteydessä alueelle perustettiin matkailun johtoryhmä, jonka tarkoitus on toimia strategisena työryhmänä ja seurata matkailustrategian toteutumista. Johtoryhmä laatii strategian toteutuskauden aikana kahden vuoden välein tavoite- ja toimenpideohjelman, joka on strategian teoiksi konkretisoitu suunnitelma.  Toimenpideohjelmassa strategiset painopisteet on pilkottu selkeiksi tavoitteiksi sekä toimenpiteiksi.

Matkailun johtoryhmä koostuu tällä hetkellä alla olevista jäsenistä. Parin vuoden toiminnan jälkeen on tarkoitus vaihtaa osa jäsenistöstä.

Päivi Heikkala, HimosLomat Oy

Elsi Ojala, Himos-Yhtiöt Oy

Jaana Lyyra, Eepos Group

Minna Jakosuo, Outdoor Empire

Paavo Partio, Hirvikartano

Markku Vehkala, Vehkala Jeans Dealer

Anna-Liisa Juurinen, Jämsän kaupungin elinvoimajohtaja

Ulla Haggrén, Jämsän kaupungin matkailu- ja markkinointijohtaja

Sanna Leppänen, Jämsän kaupungin matkailusihteeri

 

Johtoryhmässä työskentelevien yrittäjien on tarkoitus toimia ns. viestinviejinä muille alueen matkailuyrittäjille. Johtoryhmä pyrkii myös tiedottamaan päätöksistä ja toimenpiteistä säännöllisin väliajoin mm. tiedotteiden ja lehdistön kautta, sekä yhteisissä alueen matkailutilaisuuksissa.

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 21.9 ja jatkossa kokoontumisia tulee noin neljä kertaa vuodessa.

 

Lisätietoja:

Matkailu- ja markkinointijohtaja: Ulla Haggrén, p. 040 526 1393, ulla.haggren@jamsa.fi
FlowHouse Oy, Miikka Raulo, p. 040 731 0022, miikka.raulo@flowhouse.fi

Himos-Jämsä -matkailualueen toimintaympäristön kehittämishanke

Jaa