Himos-Jämsä matkailustrategia

 

Himos-Jämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankkeen puitteissa on aloitettu alueen matkailustrategian suunnittelu. Työtä tehdään yhdessä matkailun asiantuntijaorganisaatio FlowHouse Oy:n, yritysten, päättäjien ja verkostokumppaneiden kanssa. Strategia suunnitellaan vuosiksi 2022-2026.

Matkailustrategian keskeisiä painopisteitä ovat digitaalisuus, saavutettavuus, vastuullisuus, kilpailukyvyn vahvistaminen, tiedolla johtaminen sekä verkostot ja yhteistyö

 

Jämsän sydän logo

Miksi matkailustrategia?

Matkailustrategia on alueen toimijoiden yhteisen tahtotilan ilmaiseva asiakirja ja osoitus alueen matkailun organisoitumisesta ja koordinoidusta kehittämisestä. Strategian avulla luomme yhteisiä tavoitteita tuleville vuosille ja määrittelemme mihin asioihin matkailun kehityksessä erityisesti keskitymme. Tällä sivulla tulemme julkaisemaan strategiatyöhön liittyviä kyselyitä ja niiden tuloksia, sekä muita työn aikana ja sen lopputuloksena julkaistavia materiaaleja.

Missä mennään nyt?

Syyskuun alussa lähetettiin alueen matkailuyrittäjille ja päättäjille alkukysely, jonka tavoitteena oli koota yhteen näkemyksiä Himos-Jämsän mahdollisuuksista ja kehittämisen painopisteistä. Kyselyihin saatiin yli 80 vastausta. Tärkeimpiä esiin tulleita asioita alueen potentiaalista ja kehittämisen tarpeista olivat mm. luonto ja vesistöt, saavutettavuus sekä digitaalisuus.

Syys- ja lokakuun aikana järjestimme työpajoja sekä matkailuyrittäjille, että kaupungin päättäjille. Työpajoissa pohdittiin matkailun kohderyhmiä, seuraavien viiden vuoden tavoitteita, sekä visioita ja missioita tulevalle strategiakaudelle.

Lisäksi järjestettiin asukaskysely Jämsäläisille, joka kokosi 127 vastausta. Asukaskyselyn teemoina olivat:  Mitä suositellaan koettavaksi Jämsässä, arvioi matkailun vaikutuksista arkeen, matkailun positiiviset ja negatiiviset vaikutukset, Himoksen ja sen palveluiden käyttö ja merkitys, matkailun kehittämisen tarpeet, mahdollisuudet ja kehittämisideat. 

Kokonaisuudessaan kyselyn tulokset olivat varsin positiivisia:

  • 93, 2 % vastaajista arvioi, että matkailun vaikutus Jämsään on jokseenkin positiivinen tai erittäin positiivinen
  • Yli 75 % vastaajista koki, että matkailu tuo työllistymismahdollisuuksia Jämsään ja yli 75 % koki myös, että kaupunki tuntuu jokseenkin, tai täysin, elinvoimaisemmalta paikalta matkailun kasvun myötä.
  • 36,4 % vastanneista käyttää Himoksen alueen palveluja 2-10 kertaa vuodessa ja jopa 15,7 % jopa kuukausittain.
  • Asioita joita Jämsäläisten mielestä tulisi kehittää Himos-Jämsän matkailussa, olivat erityisesti luontomatkailu, vesistömatkailu, aktiviteetit ja taphtumat, sekä lisää palveluita Himokselle.

 

23.11.2021 järjestettiin yhteinen matkailustrategian esittelyilta Savion Hovilla, johon kokoontui noin 50 Jämsän matkailuyrittäjää, kaupungin päättäjää ja virkamiestä. 

                                                   

Työpajassa kuultiin muutamia alueen yrittäjiä, jotka korostivat mm. matkailun merkitystä Himos-Jämsän alueelle.

Lisäksi osallistujat pääsivät kertomaan mitkä matkailustrategian tavoitteet ovat tärkeimpiä omalle yritykselle tai organisaatiolle. Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaaminen, sekä digitaalinen asiakaspolku nousivat tärkeimmäksi ympärivuotisen kysynnän kasvattamisen, sekä matkailun resurssiviisaan kehittämisen ohella.

Koko koosteen illan materiaaleista löydät alempaa tällä sivulla.

 

 

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Seuraavassa työskentelyvaiheessa tullaan keskittymään etenkin matkailun roolien määrittämiseen Himos-Jämsässä, sekä tiedolla johtamiseen, eli datan keräämiseen ja hyödyntämiseen matkailussa. Strategian on määrä valmistua tammi-helmikuussa 2022. 

Materiaalit:

Kooste Strategiaillan 23.11.2021 tuloksista

Uutiskirje (julkaistu 12.11.2021)

Tiedote Asukaskysely matkailusta (julkaistu 1.10.2021)

Tiedote Matkailustrategian alkukysely kiinnosti (julkaistu 28.9.2021)

Tiedote matkailustrategia käynnistyy (julkaistu 18.8.2021)

 

Himos-Jämsä lähtötilannekyselyjen kooste

Lisätietoja:

Matkailu- ja markkinointijohtaja: Ulla Haggrén, p. 040 526 1393, ulla.haggren@jamsa.fi
Matkailun asiantuntija: Salia Binaud, p. 040 643 1113, salia.binaud@jamsa.fi
FlowHouse Oy, Miikka Raulo, p. 040 731 0022, miikka.raulo@flowhouse.fi

Himos-Jämsä -matkailualueen toimintaympäristön kehittämishanke

Jaa