Edellinen
Seuraava

Himos-Jämsä matkailustrategia

 

Jämsän sydän logo

Himos-Jämsän matkailustrategia 2022-2026 on valmis!

Himos-Jämsän matkailustrategia vuosille 2022-2026 ohjaa koko matkailun toimialaa tiiviimpään ja suunnitelmallisempaan yhteistyöhön rakentaen Himos-Jämsästä tunnetumman matkailualueen, jossa päätöksiä tehdään yhteisesti koko aluetta koskien. Tutustu matkailustrategiaan tästä.

Matkailustrategian liitteet sisältävät tarkempaa tietoa määrällisistä tavoitteista, kohderyhmistä, johtoryhmätyöskentelystä, sekä mm. työpajojen ja kyselyiden tuloksia.

Miksi matkailustrategia?

 

Matkailustrategia on alueen toimijoiden yhteisen tahtotilan ilmaiseva asiakirja ja osoitus alueen matkailun organisoitumisesta ja koordinoidusta kehittämisestä. Strategian avulla luomme yhteisiä tavoitteita tuleville vuosille ja määrittelemme mihin asioihin matkailun kehityksessä erityisesti keskitymme. 

Matkailustrategia on toteutettu Himos-Jämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankeessa, jonka päärahoittajana on Keski-Suomen liitto. Strategiatyöprosessista vastasivat Jämsän kaupungin matkailu- ja markkinointitiimi yhteistyössä paikallisten matkailuyritysten ja Flowhouse Oy:n kanssa.

Matkailustrategian työprosessi:

 

Syyskuun 2021 alussa lähetettiin alueen matkailuyrittäjille ja päättäjille alkukysely, jonka tavoitteena oli koota yhteen näkemyksiä Himos-Jämsän mahdollisuuksista ja kehittämisen painopisteistä. Kyselyihin saatiin yli 80 vastausta. Tärkeimpiä esiin tulleita asioita alueen potentiaalista ja kehittämisen tarpeista olivat mm. luonto ja vesistöt, saavutettavuus sekä digitaalisuus.

Syys- ja lokakuun aikana järjestimme työpajoja sekä matkailuyrittäjille, että kaupungin päättäjille. Työpajoissa pohdittiin matkailun kohderyhmiä, seuraavien viiden vuoden tavoitteita, sekä visioita ja missioita tulevalle strategiakaudelle.

Lisäksi järjestettiin asukaskysely Jämsäläisille, joka kokosi 127 vastausta. Asukaskyselyn teemoina olivat:  Mitä suositellaan koettavaksi Jämsässä, arvioi matkailun vaikutuksista arkeen, matkailun positiiviset ja negatiiviset vaikutukset, Himoksen ja sen palveluiden käyttö ja merkitys, matkailun kehittämisen tarpeet, mahdollisuudet ja kehittämisideat. 

Kokonaisuudessaan kyselyn tulokset olivat varsin positiivisia:

  • 93, 2 % vastaajista arvioi, että matkailun vaikutus Jämsään on jokseenkin positiivinen tai erittäin positiivinen
  • Yli 75 % vastaajista koki, että matkailu tuo työllistymismahdollisuuksia Jämsään ja yli 75 % koki myös, että kaupunki tuntuu jokseenkin, tai täysin, elinvoimaisemmalta paikalta matkailun kasvun myötä.
  • 36,4 % vastanneista käyttää Himoksen alueen palveluja 2-10 kertaa vuodessa ja jopa 15,7 % jopa kuukausittain.
  • Asioita joita Jämsäläisten mielestä tulisi kehittää Himos-Jämsän matkailussa, olivat erityisesti luontomatkailu, vesistömatkailu, aktiviteetit ja taphtumat, sekä lisää palveluita Himokselle.

 

23.11.2021 järjestettiin yhteinen matkailustrategian esittelyilta Savion Hovilla, johon kokoontui noin 50 Jämsän matkailuyrittäjää, kaupungin päättäjää ja virkamiestä. 

                                                   

Työpajassa kuultiin muutamia alueen yrittäjiä, jotka korostivat mm. matkailun merkitystä Himos-Jämsän alueelle.

Lisäksi osallistujat pääsivät kertomaan mitkä matkailustrategian tavoitteet ovat tärkeimpiä omalle yritykselle tai organisaatiolle. Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaaminen, sekä digitaalinen asiakaspolku nousivat tärkeimmäksi ympärivuotisen kysynnän kasvattamisen, sekä matkailun resurssiviisaan kehittämisen ohella.

Koko koosteen illan materiaaleista löydät alempaa tällä sivulla.

 

Tammi-Helmikuussa 2022 pidimme vielä kaksi ohjausryhmän kokoontumista, joissa pohdittiin tarkemmin mm. johtoryhmätyöskentelyä, matkailun mittareita, sekä strategian visiota.

Valmis matkailustrategia julkistettiin  Himoksen kokouskeskus Koululla 30.3.2022. Paikalla oli noin 45 henkilöä, joista alueen matkailuyrittäjiä, kaupungin henkilökuntaa ja kaupnginvaltuutettuja. Tilaisuuden avasi Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste ja kommenttipuheenvuoron oli pitämässä Visit Jyväskylä Regionin matkailujohtaja Susanne Rasmus. Jämsän markkinointi- ja matkailujohtaja Ulla Haggrén esitteli lähtötilannetta ja startegiaprosessia, sekä tilaisuuden lopuksi uuden matkailun johtoryhmän jäsenet. 

 

Materiaalit:

Tiedote_Himos-Jämsän matkailustrategia on valmistunut (julkaistu 30.3.22)

Kutsu matkailustrategian julkistamistilaisuuteen

Uutiskirje  (julkaistu 17.3.2022)

Kooste Strategiaillan 23.11.2021 tuloksista

Uutiskirje (julkaistu 12.11.2021)

Tiedote Asukaskysely matkailusta (julkaistu 1.10.2021)

Tiedote Matkailustrategian alkukysely kiinnosti (julkaistu 28.9.2021)

Tiedote matkailustrategia käynnistyy (julkaistu 18.8.2021)

 

Himos-Jämsä lähtötilannekyselyjen kooste

Lisätietoja:

Matkailu- ja markkinointijohtaja: Ulla Haggrén, p. 040 526 1393, ulla.haggren@jamsa.fi
Matkailun asiantuntija: Salia Binaud, p. 040 643 1113, salia.binaud@jamsa.fi
FlowHouse Oy, Miikka Raulo, p. 040 731 0022, miikka.raulo@flowhouse.fi

Himos-Jämsä -matkailualueen toimintaympäristön kehittämishanke

Jaa

Auta meitä kehittämään Himos-Jämsän matkailua!

Vastaa matkailijakyselyyn ja voit voittaa 100 €:n lahjakortin vapaavalintaiseen Himos-Jämsän matkailuyritykseen.

Vastaa kyselyyn

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 min.