Himos-Jämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen

 

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla matkailuyritysten kyky ja osaaminen reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin paranee. Toisaalta hankkeen tavoitteena on kehittää luontomatkailun toimintaympäristöä siten, että Himos-Jämsä alueen houkuttavauus paranee ja yrityksiin syntyy uutta työtä ja liikevaihtoa. Hanke on osa äkilliseen rakennemuutokseen liittyvän Jämsäpaketin toteutusta.

 

Jämsän sydän logo

 

 

 

Hankkeen tavoitteet

 

 • Himosjämsä matkailualueen matkailustrategian ja yhteisen toimintamallin kehittäminen, joka vahvistaa Himosjämsä matkailualueen kilpailukykyä sekä brändin kehittämistä
 • Himosjämsä matkailuyritysten osaamisen kehittäminen
 • Luontomatkailun toimintaympäristön kehittäminen ulkoilu- ja retkeilyreitistöjä kehittämällä 

Toimenpidekokonaisuudet

 

 

 • Himosjämsä-matkailustrategian ja operatiivisen toimintamallin rakentaminen yhdessä Jämsän kaupungin, asiantuntijapalvelun, matkailuyritysten, sekä muiden oleellisten sidosryhmien kanssa
 • Tiedolla johtaminen ja kehittäminen: Matkailutilastoinnin arviointi ja sopivan tilastomateriaalin hankinta matkailun kehittämisen ja investointimarkkinoinnin tueksi
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen koronan jälkeiseen aikaan: Luontoon, kestävään kehitykseen ja hyvinvointiin keskittyvän tuotteistuksen neuvonta yrityksille.
 • Digimarkkinointiin ja digituotteistukseen liittyvä koulutus ja sisällön tuotanto
 • Ulkoilureittisuunnitelman laatiminen
 • Opastussuunnitelman laatiminen ulkoilureiteille
 • Reittitoimitukset ja maanomistajakorvaukset
 • Reitistöpoolin tai muun pysyvän toimintamallin rakentaminen vastaamaan reitistöjen ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Toiminta-aika ja rahoitus

 

3.5.2021-31.12.2022

Hankkeen kokonaisbudjetti 505 520 euroa, josta 90 % Keski-Suomen liiton myöntämää rahoitusta ja Jämsän kaupungin osuus 10 %

 

Yhteystiedot:

Matkailu- ja markkinointijohtaja: Ulla Haggrén, p. 040 526 1393

Matkailun asiantuntija: Salia Binaud, p. 040 643 1113

Reitistöasiantuntija: Antti Mäkinen, p. 040 756 1240

Kaupungin puutarhuri: Mia Järvinen puh. 040 484 9323

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@jamsa.fi

 

Jaa