Himos-Jämsä -matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen

 

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla matkailuyritysten kyky ja osaaminen reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin paranee. Toisaalta hankkeen tavoitteena on kehittää luontomatkailun toimintaympäristöä siten, että Himos-Jämsä -alueen houkuttavauus paranee ja yrityksiin syntyy uutta työtä ja liikevaihtoa. Hanke on osa äkilliseen rakennemuutokseen liittyvän Jämsä-paketin toteutusta.Jämsän sydän logo

Hankkeen tavoitteet

 • Himos-Jämsä -matkailualueen matkailustrategian ja yhteisen toimintamallin kehittäminen, joka vahvistaa Himos-Jämsä -matkailualueen kilpailukykyä sekä brändin kehittämistä
 • Himos-Jämsä matkailuyritysten osaamisen kehittäminen
 • Luontomatkailun toimintaympäristön kehittäminen ulkoilu- ja retkeilyreitistöjä kehittämällä 

Toimenpidekokonaisuudet

 • Himos-Jämsä -matkailustrategian ja operatiivisen toimintamallin rakentaminen yhdessä Jämsän kaupungin, asiantuntijapalvelun, matkailuyritysten, sekä muiden oleellisten sidosryhmien kanssa
 • Tiedolla johtaminen ja kehittäminen: Matkailutilastoinnin arviointi ja sopivan tilastomateriaalin hankinta matkailun kehittämisen ja investointimarkkinoinnin tueksi
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen koronan jälkeiseen aikaan: Luontoon, kestävään kehitykseen ja hyvinvointiin keskittyvän tuotteistuksen neuvonta yrityksille.
 • Digimarkkinointiin ja digituotteistukseen liittyvä koulutus ja sisällöntuotanto sekä video- ja kuvamateriaalit
 • Ulkoilureittisuunnitelman laatiminen
 • Opastussuunnitelman laatiminen ulkoilureiteille
 • Reittitoimitukset ja maanomistajakorvaukset
 • Reitistöpoolin tai muun pysyvän toimintamallin rakentaminen vastaamaan reitistöjen ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
 • Hankkeen jatkoaikana 1.1.-30.6.2023 toteutettiin digimarkkinointia sekä tuotettiin video- ja kuvamateriaalia

Himos-Jämsä matkailustrategia

Himos-Jämsän Reitistösuunnitelman eteneminen

 

Toiminta-aika ja rahoitus

Hankkeen toiminta-aika on 3.5.2021-31.12.2022
Hankkeen jatkoaika 1.1.-30.6.2023

Hankkeen kokonaisbudjetti on 505 520 euroa, josta 90 % Keski-Suomen liiton myöntämää rahoitusta ja Jämsän kaupungin osuus on 10 %. Hanke on osa äkilliseen rakennemuutokseen liittyvän Jämsä-pakettia ja toteutettu AKKE-rahoituksella, alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoituksella.

Tiedotteet

Tiedote Himos-Jämsä –matkailualueen kehittämishanke käynnistynyt (julkaistu 12.5.2021)

Tiedote matkailustrategia käynnistyy (julkaistu 18.8.2021)

Tiedote_hankkeen_etenemisestä (julkaistu 27.8.2021)

Tiedote_hanke_ulkoilureittisuunnittelija valittu (julkaistu 27.9.2021)

Tiedote_Himos-Jämsä ulkoilureitistön infotilaisuus 29.11.2021 maanomistajille (julkaistu 12.11.2021)

Himos-Jämsä uutiskirje (julkaistu 12.11.2021)

Tiedote_Himos-Jämsä ulkoilureitistöt: Karttakysely (julkaistu 18.01.2022)

Tiedote_Karttakysely kiinnosti  (julkaistu 23.2.2022)

Tiedote_Himosjämsän_matkailustrategia_on_valmistunut (julkistu 31.3.2022)

”Mitä tarkoittaa retkeilyreitti?” (Minna Jakosuo, 6.5.2022)

”Jämsän ulkoilureitistön kuulumiset” (Minna Jakosuo, 21.8.2022)

Tiedote_Himos-Jämsän ulkoilureitistön suunnittelu edennyt (julkaistu 3.10.2022)

Tiedote_Ulkoilureittisuunnitelman luonnoksia esitellään maanomistajille (julkaistu 25.10.2022)

”Kuka kaipaa ulkoilureittejä?” (Minna Jakosuo, 15.12.2022)

_

Hankkeen aikana tuotettu videomateriaali

Talvivideo 2022

Kesävideo 2022

Talvivideo 2023

Kesävideo 2023

Yhteystiedot:

Matkailu- ja markkinointijohtaja: Ulla Haggrén, p. 040 526 1393

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@jamsa.fi

 

Jaa