Majoitustilastot

 

Matkailutilastoja kerätään valtakunnallisesti aina kuukausittain. Tilastoista saa kattavaa tietoa matkailun kehityksestä koko valtakunnan tasolla sekä paikallisesti. Tilastot on koonnut Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy, lähde Tilastokeskus.

 

Matkailulla on suuri aluetaloudellinen merkitys Himos-Jämsän alueella

Jämsän matkailusta saatava kokonaishyöty oli 65,4 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 262 henkilötyövuotta vuonna 2021, kun mukaan otetaan sekä välittömät että välilliset vaikutukset.

Liikevaihdolla mitattuna matkailu on volyymiltään yli kaksinkertainen maa- ja metsätalouteen verrattuna. Näin siitä huolimatta, että matkailulle tyypillisten toimialojen toimipaikkojen määrä on melko vähäinen ja suuri osa toimipaikoista on henkilöstömäärällä mitattuna pieniä. Matkailun yhteenlaskettu aluetalousvaikutus on kuitenkin suuri ja matkailun suhteellinen osuus on suurempi kuin valtakunnan tasolla.

Himos-Jämsän matkailu painottuu vahvasti kotimaisiin asiakkaisiin ja vapaa-ajanviettoon. Rekisteröityneitä yöpymisiä oli viime vuonna yhteensä 289 289.

Tutustu Himos-Jämsän aluetalousvaikutusten selvitykseen tästä >>

Matkailun tunnuslukuja

Jaa